Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi 

Haberleşme Genel Müdürlüğü Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi   http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/Sektorel_SOME_Reh.docx Sürüm 1 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER   EKLER LİSTESİ   ŞEKİLLER LİSTESİ   TABLOLAR LİSTESİ     YÖNETİCİ  ÖZETİ Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar gerçekleştirmekte, teknik önlemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Konunun önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi […]

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/Kurumsal_SOME_Reh_V1.pdf Sürüm 1 Temmuz 2014 2 İÇİNDEKİLER 1 Giriş………………………………………………………………………………………………………………………….8 1.1 Amaç…………………………………………………………………………………………………………………..8 1.2 Kapsam………………………………………………………………………………………………………………..8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar……………………………………………………………………………………………8 1.4 Dayanak……………………………………………………………………………………………………………….9 1.5 İlgili Mevzuat ve Dokümanlar ……………………………………………………………………………………9 1.6 Güncelleme …………………………………………………………………………………………………………10 1.7 Gizlilik ………………………………………………………………………………………………………………10 2 Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu ………………………………………………………………….10 3 Kurumsal SOME Kurulum Aşamaları……………………………………………………………………………….12 3.1 Kurum İçerisindeki Yeri ve Kapasite […]